Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD)  για τα καπνικά προϊόντα δημιουργείται Ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας & χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων. Ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων είναι η 20η Μαΐου 2019  ενώ για όλα τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα είναι η 20η Μαΐου 2024.

   Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και ενημέρωση  για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων παρέχονται απο την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα αυτό.

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών - [από 8/7/2019 μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης] ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για την Ελλάδα με αναγνωριστικό κωδικό LEGR1

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετική Νομοθεσία