Αλλαγή στοιχείων μητρώου

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να δείτε τη Διεύθυνση Κατοικίας σας όπως αυτή είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο TAXIS και να την μεταβάλλετε ή να την διορθώσετε αν δεν είναι ενημερωμένη σωστά, υποβάλλοντας ψηφιακά δήλωση μητρώου.

 

Προσοχή!

Αν χρησιμοποιείτε ως Έδρα Άσκησης της δραστηριότητάς σας την κατοικία σας, η αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας δεν μεταβάλλει και τη Διεύθυνση της Έδρας σας. Για αλλαγή Διεύθυνσης Έδρας υποβάλλεται το έντυπο Μ2 μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ.

1 2
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις