Παύση λειτουργίας υφιστάμενου ιστότοπου των Ελληνικών Τελωνείων και μετάβαση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών  αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ, από την Πέμπτη  15 Απριλίου 2021, ο ιστότοπος της Τελωνειακής Υπηρεσίας θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η  ενημέρωση σας  θα γίνεται από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ  www.aade.gr, στο σύνδεσμο www.aade.gr/customs όπου και θα δρομολογούνται οι χρήστες μετά την παύση λειτουργίας του υφιστάμενου ιστοτόπου.