Απόδοση φόρου ασφαλίστρων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων.

Προθεσμίες

Ανά τρίμηνο:

  • Α΄ τρίμηνο (01/01  έως 31/03) μέχρι 30/06
  • Β΄ τρίμηνο (01/04  έως 30/06) μέχρι 30/09
  • Γ΄ τρίμηνο (01/07  έως 30/09) μέχρι 31/12
  • Δ΄ τρίμηνο (01/10  έως 31/12) μέχρι 31/03
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις