Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 

1

 

Προθεσμίες

Ανά μήνα : 

 •   1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 31/03
 •   2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 30/04
 •   3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 31/05
 •   4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 30/06
 •   5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 31/07
 •   6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/08
 •   7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 30/09
 •   8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 31/10
 •   9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 30/11
 • 10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 31/12
 • 11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/01
 • 12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 28/02
   
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις