Αρωγή πυρόπληκτων

Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «arogi.gov.gr».
Μέσω της πλατφόρμας αυτής, τα πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου και έως την 13η Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης πρώτης αρωγής.

 

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15.10.2021

Οδηγίες χρήσης