Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://arogi.gov.gr/ μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (νομικό πλαίσιο, μέτρα στήριξης, προθεσμίες κ.λπ.) κατά περίπτωση.

Για την υποβολή αίτησης, επιλέξτε:

Προσοχή!

Για ερωτήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης της Κρατικής Αρωγής, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του ΥΠΟΙΚ στον αριθμό 213 133 1300 και για γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της αρωγής στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoarogi@civilprotection.gr.

Για θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο 213 162 1000.

Στατιστικά στοιχεία

Πλημμυροπαθείς Σεπτεμβρίου 2023

 
 

Πυρόπληκτοι Ιουλίου-Αυγούστου 2023

 
 
 
Σχετικές διατάξεις

 

Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
Πυρκαγιές Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας

Πλημμύρες 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

Πυρκαγιές 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
Σεισμός 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης
Πυρκαγιές Ιουλίου - Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
Σεισμοί της 30ής Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021