Δ14 Έντυπο Δήλωσης Έναρξης - Μεταβολής - Παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να δηλώσετε την Έναρξη λειτουργίας και την Μεταβολή−Παύση των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

Προθεσμίες

Κατά περίπτωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1621133  (ώρες 09:00-15:00)