Δήλωση Απόδοσης Ειδικού Φόρου Πολυτελείας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση Απόδοσης  του ειδικού φόρου πολυτελείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3833/2010.

Προθεσμίες

Η δήλωση υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση για καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας. Φορολογική περίοδος είναι ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πραγματοποιείται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη  λήξη της φορολογικής περιόδου. Δεν υποβάλλεται δήλωση για φορολογική περίοδο στην οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις