Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.12 του 3845/2010.

Προθεσμίες

Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα κάθε μήνα για τα έσοδα από τις διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις