Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις απόδοσης φόρου που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού.

 

1

 

Οδηγίες χρήσης
Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής μηνιαίων αρχείων για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
Προθεσμίες

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις