Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ .5 άρθρο 50 του ν.4002/2011

Προθεσμίες

Η απόδοση των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις