Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση Απόδοσης  Τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4389/2016(ΦΕΚ Α΄94).

Προθεσμίες

Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασμού.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις