Δήλωση απόδοσης Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση Απόδοσης  Τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4389/2016.

Προθεσμίες

Η απόδοση του τέλους στην Φορολογική Διοίκηση γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού και ανεξάρτητα από το χρόνο της εξόφλησης αυτού.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις