Εγκυρότητα Αποδεικτικού Ενημερότητας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί ψηφιακά από το myAADE ή από τη ΔOY/ΚΕΒΕΙΣ. 

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα - βήμα
 • Επιλέξτε «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» 
 • Στη Φόρμα ελέγχου εγκυρότητας Αποδεικτικών Ενημερότητας επιλέξτε «Έκδοση από myAADE» ή «Έκδοση από ΔOY/ΚΕΒΕΙΣ» 

Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδόθηκε ψηφιακά από myAADE:

 1. Επιλέξτε την αρμόδια ΔΟΥ 
 2. Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου του αποδεικτικού ενημερότητας στο πεδίο «Αριθμός πρωτοκόλλου»
 3. Συμπληρώστε την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας 
 4. Συμπληρώστε τον ΑΦΜ
 5. Επιλέξτε «Αναζήτηση»
   

Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδόθηκε από ΔOY/ΚΕΒΕΙΣ:

 1. Επιλέξτε τη ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ που εκδόθηκε το αποδεικτικό ενημερότητας
 2. Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου του αποδεικτικού ενημερότητας στο πεδίο «Αριθμός πρωτοκόλλου»
 3. Επιλέξτε το έτος έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας
 4. Συμπληρώστε τον ΑΦΜ
 5. Επιλέξτε «Αναζήτηση»