Εγκυρότητα Βεβαίωσης Οφειλής (myAADE)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα μιας Βεβαίωσης Οφειλής που έχει εκδοθεί ψηφιακά.

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα - Βήμα

Επιλέγοντας Έκδοση από myAADE, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής πεδία:

  1. Αρμόδια ΔOY
  2. Αριθμός Πρωτοκόλλου
  3. Ημερομηνία έκδοσης
  4. ΑΦΜ