Εγκυρότητα βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα της βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από το TAXISnet

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Βήμα - βήμα
  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Συμπληρώνω τον αριθμό κυκλοφορίας
  3. Συμπληρώνω τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης
  4. Πατάω Αναζήτηση