Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας.

Προθεσμίες

Ανά τρίμηνο:                  

  • Α΄ τρίμηνο (01/01  έως   31/03) μέχρι  20/05
  • Β΄ τρίμηνο (01/04  έως  30/06)  μέχρι  20/08
  • Γ΄ τρίμηνο (01/07  έως   30/09)  μέχρι  20/11
  • Δ΄ τρίμηνο (01/10  έως   31/12) μέχρι  20/02
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις