Έντυπο Κατάστασης Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων (Δ10)

Προσοχή!

Η υποχρέωση έχει καταργηθεί.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε μόνο να ανακτήσετε την κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων που έχει υποβληθεί.

Σχετικές διατάξεις