Επαγγελματικός Λογαριασμός

Από αυτή την υπηρεσία μπορούν να δηλωθούν και να τροποποιηθούν οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί, για συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.