Επανένταξη σε Ρυθμίσεις 120 και 36/72 δόσεων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021) που έχουν απωλεσθεί έως την 01 Φεβρουαρίου 2023, από οφειλέτες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του 2022.
 

1

 

Προθεσμίες

Η αίτηση για επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 και 36/72 δόσεων (ν.4611/2019 και ν.4821/2021), παρατείνεται για τα πρόσωπα της παρ. 1 της Α. 1119/31-07-23 έως και 31/08/2023