Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.

Προθεσμίες

Για περίοδο παρακράτησης από 01/01/2014 και μετά η υποβολή και πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης (δηλαδή του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κ.ο.κ.).

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις