Φόρος εισοδήματος εργοληπτών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.

 

1

 

Υποβολή εργοληπτών με αρχείο

Σας ενημερώνουμε ότι από 09/04/2019 είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών με αρχείο:

Γραμμογράφηση αρχείου προς υποβολή

Προθεσμίες

Για περίοδο παρακράτησης από 01/01/2014 και μετά η υποβολή και πληρωμή γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα παρακράτησης (δηλαδή του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κ.ο.κ.).

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις