Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

α) τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.

β) τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.

γ) τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

Προθεσμίες

α) Οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

β) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (έντυπα Φ4 & Φ5) υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

Unofficial Translation of VAT RETURN
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις για ΦΠΑ - VIES (Ενημέρωση 15-03-2018).

Χρήσιμες πληροφορίες

1) Δεκτές από το σύστημα γίνονται:

α) οι εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
β) οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις που αφορούν στο έτος Αναφοράς 2010 και εφεξής.
γ) οι εμπρόθεσμοι και οι εκπρόθεσμοι αρχικοί Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και οι διορθωτικοί Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

2) Αλλαγή στην συμπλήρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Στο προτεινόμενο ποσό, του ΚΑ 401 δίνεται πλέον η δυνατότητα μεταβολής του από τον χρήστη

3) Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (έντυπα Φ4 & Φ5 ) είναι η 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

4) Δημιουργία αυτόματης Αίτησης Επιστροφής ΦΠΑ, όταν υποβληθεί πιστωτική Δήλωση με ποσό στον ΚΑ 503 και αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής. (νέο 13/03/2018)

Προδιαγραφές για την υποβολή με αρχείο: