Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013.

 

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις