Ειδικός φόρος ακινήτων (ΕΦΑ)

  • Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων.
  • Σε περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων χειρόγραφα μπορείτε να ανακτήσετε τα ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ από τη σελίδα των εντύπων 
Προθεσμίες

Οι  δηλώσεις υποβάλλονται  μέχρι την 20η Μαϊου του έτους φορολογίας.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις