Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Οριστικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

Οδηγίες Εγκατάστασης του προγράμματος

Αφού κατεβάσουμε το συμπιεσμένο αρχείο fmyDesktop.zip για την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ, το αποσυμπιέζουμε. 

Εφόσον στον υπολογιστή μας υπάρχει εγκατεστημένη Java έκδοση 1.5 ή νεώτερη, μπορούμε να εκκινήσουμε άμεσα την εφαρμογή εκτελώντας το αρχείο fmyDesktop.jar. Ανάλογα με το σύστημα, αυτό μπορεί να γίνει είτε απευθείας με διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου ή μέσω μιας γραμμής εντολών όπου γράφουμε την ακόλουθη εντολή:

java -jar fmyDesktop.jar
 

Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένη Java μπορούμε να μεταβούμε στο http://www.java.com και να την εγκαταστήσουμε.

Για περισσότερες οδηγίες χρήσης δείτε το αρχείο instructions.html, το οποίο βρίσκεται μέσα στον κατάλογο όπου αποσυμπιέσαμε την εφαρμογή.

 

Java 1.5 ή νεότερη

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ

Σημείωση: για σωστή απεικόνιση των ελληνικών χαρακτήρων στην έκδοση της εφαρμογής για Windows, ο υπολογιστής μας θα πρέπει να έχει ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings).

Οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής

Για τη χρήση του προγράμματος πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή η Java έκδοση 1.5 ή νεότερη.
Αφού κατεβάσουμε το αρχείο E7File.jar, από ένα παράθυρο γραμμής εντολών πηγαίνουμε στον κατάλογο όπου το έχουμε αποθηκεύσει και δίνουμε την παρακάτω εντολή:

 

> java -jar E7File.jar

 

Το πρόγραμμα εμφανίζει στην γραμμή εντολών μηνύματα που ζητούν από το χρήστη να εισάγει τα δεδομένα της δήλωσης. Με την εισαγωγή μιας τιμής ο χρήστης πρέπει να πατήσει enter ώστε να εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα.


Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

 

1. Γενικά στοιχεία
Έτος που αφορούν τα στοιχεία: Πρέπει να είναι τετραψήφιος αριθμός

2. Στοιχεία δηλούντος
Φυσικό πρόσωπο (Ναι/Όχι):
Α.Φ.Μ.: Πρέπει να είναι έγκυρος ΑΦΜ
Ιδιότητα δηλούντος: Φυσικό πρόσωπο ή όχι
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Πόλη:
Οδός:
Αριθμός:
Ταχυδρομικός κωδικός: Πρέπει να είναι 5ψήφιος ακέραιος αριθμός
 

3. Στοιχεία μισθωτού ή συνταξιούχου
Α.Φ.Μ.: Πρέπει να είναι έγκυρος ΑΦΜ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Πόλη:
Οδός:
Αριθμός:
Ταχυδρομικός κωδικός: Πρέπει να είναι 5ψήφιος ακέραιος αριθμός
Τύπος αποδοχών. Πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός με μία από τις ακόλουθες τιμές:
10: Τακτικές αποδοχές
11: Πρόσθετες αποδοχές
12: Αναδρομικά αποδοχών
13: Λοιπά αποδοχών
14: Αποδοχές που παρέχονται στην αλλοδαπή από κάτοικο Ελλάδος
15: Αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
16: Αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους
20: Κύρια σύνταξη
21: Επικουρική σύνταξη
22: Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
23: Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
24: Αναδρομικά σύνταξης
25: Λοιπά σύνταξης
30: ΕΚΑΣ

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να εισαχθεί περισσότερες από μια φορές το ίδιο ζεύγος ΑΦΜ - Τύπου αποδοχών.

Υποκατάστημα μισθωτού:
Μέρες απασχόλησης: Πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός μικρότερος ή ίσος του 365
Ακαθάριστες αποδοχές: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος του μηδενός (0)
Χαρτόσημο: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
ΟΓΑ Χαρτοσήμου: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
Κρατήσεις (εκτός φόρου): Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος (0)
Φόρος που παρακρατήθηκε: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
Φόρος που αναλογεί: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
ΟΓΑ φόρου που αναλογεί: Πρέπει να είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός (0)
 

Όταν τελειώσει η εισαγωγή στοιχείων και τερματιστεί το πρόγραμμα, έχει δημιουργηθεί στον κατάλογο τον οποίο εργαζόμαστε το αρχείο FMY.zip. 

 

Απαιτήσεις Συστήματος

Java 1.5 ή νεώτερη

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ