Οριστική ΦΜΥ

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την Οριστική ΦΜΥ (Ε7) για τα έτη 2006 έως 2014.
 

Προθεσμίες

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για τα φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Επισυναπτόμενα αρχεία
Προσοχή!

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι διαφορετικές για κάθε έτος. Επομένως ανάλογα με το έτος που θέλετε να υποβάλετε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ανάλογο πρόγραμμα.

Οικ. Έτος 2014
Οικ. Έτος 2013