Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 

1

 

Προθεσμίες

Ανά μήνα : 

  1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 31/03
  2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 30/04
  3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 31/05
  4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 30/06
  5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 31/07
  6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/08
  7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 30/09
  8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 31/10
  9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 30/11
10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 31/12
11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/01
12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 28/02
 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις