Γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών

 

Ι.    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.  [ΚΑΝ. (ΕΚ) 110/2008]

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

29. Αποσταγμένο Anis

1. Ούζο

Φ.Ε.Κ. 1946/ Β/31-8-2011, άρ. 4 (Α)

2. Ούζο Μυτιλήνης

Φ.Ε.Κ. 1283/Β/23-8-2004

& Φ.Ε.Κ. 1680/Β/12-11-2004

3. Ούζο Πλωμαρίου

Φ.Ε.Κ. 1535/Β/21-6-2013

4. Ούζο Καλαμάτας

Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011

5. Ούζο Θράκης

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

6. Ούζο Μακεδονίας

Φ.Ε.Κ.  935/Β/23-5-2011

6. Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλής

1.Τσικουδιά

Φ.Ε.Κ. 1946/ Β/31-8-2011, άρ. 4 (Β)

2. Τσικουδιά Κρήτης

 

3. Τσίπουρο

Φ.Ε.Κ. 1946/ Β/31-8-2011, άρ. 4 (Β)

4. Τσίπουρο Μακεδονίας

 

5. Τσίπουρο Θεσσαλίας

 

6. Τσίπουρο Τυρνάβου

 

32. Λικέρ (Ηδύποτο)

1. Μαστίχα Χίου

Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012

2. Κίτρο Νάξου

Φ.Ε.Κ. 3411/Β/19-12-2014

3. Κουμκουάτ Κέρκυρας

Φ.Ε.Κ. 3192/Β/27-11-2014

4. Τεντούρα

Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011

 

 

 

ΙΙ.    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

29. Αποσταγμένο Anis

1. Ούζο Καβάλας

Φ.Ε.Κ. 2065/Β/24-9-2009

2. Ούζο Βόλου

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

3. Ούζο Νάουσας

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

4. Ούζο Τυρνάβου

Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011

5. Ούζο Λήμνου

Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011

6. Ούζο Σάμου

 

7. Ούζο Χίου

Φ.Ε.Κ. 2382/Β/27-8-2012

6. Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλής

1. Τσίπουρο Νάουσας

Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011

2. Τσίπουρο Μουζακίου

Φ.Ε.Κ. 1150/Β/7-6-2011

3. Τσίπουρο Ηπείρου

Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011

11. Απόσταγμα μελιού

Μουντοβίνα

Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012

32. Λικέρ (Ηδύποτο)

1. Λικέρ Μήλο Νάουσας

Φ.Ε.Κ. 95/Β/3-2-2010

2. Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας

3. Λικέρ Κράνο Νάουσας

4. Λικέρ Κεράσι Νάουσας

5. Liqueur GREEK ANIS