Επιχειρησιακό Σχέδιο Α.Α.Δ.Ε. 2018

Αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018 σε μορφή PDF.