Εργαλεία (Σύστημα Εισροών-Εκροών)

ΝΕΟ 22/11/2016 !!!
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ eToken
με TLS 1.2

 Version 3 (22/11/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες οι βιβλιοθήκες που υλοποιούν την επικοινωνία του eToken με το TLS 1.2. Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών  οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 05/12/2016. (Δείτε σχετικά)
Σημειώνεται ότι δεν έχει αλλάξει καμία απαίτηση σε θέματα συμβατότητας με την υπάρχουσα έκδοση. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον χρειάζονται 4 dll αντί του ενός της προηγούμενης έκδοσης.
Οι τυχόν απαιτήσεις αναβάθμισης που μπορεί να προκύψουν στα πρατήρια εξαρτώνται από τις εκάστοτε υλοποιήσεις των εφαρμογών των εγκαταστατών. Επίσης δεν έχει αλλάξει ο τρόπος χρήσης της βιβλιοθήκης, δηλαδή ο κώδικας των εφαρμογών και ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν την βιβλιοθήκη έως τώρα είναι ο ίδιος.
 

1. eTokenLib2_ΓΓΠΣ_Production.rar: Επικαιροποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης eTokenLib στην οποία πρέπει να αναβαθμίσουν όλοι οι εγκαταστάτες για την αποστολή δεδομένων στον παραγωγικό server.
2. eTokenLib2_ΓΓΠΣ_TestEnviroment.rar: Επικαιροποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης eTokenLib στην οποία πρέπει να αναβαθμίσουν όλοι οι εγκαταστάτες για την αποστολή δεδομένων στον δοκιμαστικό server.

Ελάχιστες απαιτήσεις : Windows XP ή μεταγενέστερο, .ΝΕΤ 2
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μητρώο TLS 1.2 : https://www4.gsis.gr/fuelmgt/
Κλήση WS TLS 1.2 : https://www4.gsis.gr/fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μητρώο TLS 1.2 : https://test4.gsis.gr/fuelmgt/
Κλήση WS TLS 1.2 : https://test4.gsis.gr/fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx