Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και Π.Υ. από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Προθεσμίες

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.