Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί της συμβατικής αμοιβής:

  • για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων
  • για διεύθυνση εκτέλεσης έργου
  • για μελέτη, επίβλεψη τοπογραφικών έργων
  • για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών
  • για ενέργεια πραγματογνωμοσύνης
Προθεσμίες

Η προθεσμία πληρωμής είναι η ίδια με την ημέρα υποβολής της δήλωσης.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις