Το Γενικό Χημείο του Κράτους ως μέλος των Τελωνειακών Εργαστηρίων της Ευρώπης

Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι ενεργό μέλος του Δικτύου των Τελωνειακών Εργαστηρίων της Ευρώπης (Customs Laboratories European Network). Το Δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τα εργαστήρια όλων των Κρατών-Μελών που υποστηρίζουν τις τελωνειακές αρχές και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD). Η αποστολή των εργαστηρίων είναι η παροχή εργαστηριακής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τις τελωνειακές αρχές, άλλες διωκτικές αρχές καθώς και αρμόδιες αρχές για την κυκλοφορία των προϊόντων. Ειδικότερα, το εργαστηριακό και τεχνικό έργο των εργαστηρίων παρέχει συμβολή στους ακόλουθους τομείς:

  • Δασμολογική περιγραφή εμπορευμάτων και εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ή μέτρου που απορρέει από αυτήν, όπως εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, επιβολή φορολογικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ), εμπορικά μέτρα, π.χ. δασμοί αντιντάμπιγκ.
  • Έλεγχο διαφόρων  επικινδύνων ή απαγορευμένων  ουσιών και παρασκευασμάτων
  • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης απαγορευμένων ουσιών, π.χ. ναρκωτικών
  • Καταπολέμηση της απάτης και της νοθείας. Αυθεντικότητα
  • Προστασία της υγείας των καταναλωτών
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
  • Διασφάλιση της ακεραιότητα των συνόρων

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/eu-customs-laboratories_en