Εθνικό Γραφείο Στήριξης

Το πρώτο Γραφείο Στήριξης για τη βιομηχανία που λειτούργησε στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΦΕΚ 1025/Β΄/22.06.2007, ΦΕΚ 1843/Β΄/03.09.2009), αρχικά ως υποχρέωση του άρθρου 24 του Κανονισμού REACH και στη συνέχεια έγινε επέκταση αρμοδιοτήτων και για τον Κανονισμό CLP, άρθρο 44) και από το 2014 ως «πρώτο επίπεδο» εξυπηρέτησης της Βιομηχανίας και για τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ (BPR) σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (άρθρο 81), σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΟΦ.

Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, Τμήμα Β'

Ε-mail: elhelpdesk@gcsl.gr

Τηλ.: +30 210 6479286-7