Ημερίδες-Σεμινάρια-Ερευνητικά Προγράμματα

  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CHΕ.RE.E
  • Εκπαιδευτική τριημερίδα (ΙΤC) - 14η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CHEREE, «Workshop on IT tools for REACH 2018 Registration obligations» 1-2/11/2017
  • Ημερίδα "CLP και e-liquid" ΓΧΚ 11-10-2016
  • "REACH 2018" Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης ουσιών REACH Γ.Χ.Κ. Αθήνα, 5/7/2016, Θεσσαλονίκη, 7/7/2016
  • 12η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH-CLP, 21-22 Απριλίου 2016
  • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εφαρμογή του κανονισμού CLP (μείγματα) ενημερωτική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROTEAS (ΓΧΚ, 1/12/2015)
  • Eκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5/6/2015)
  • 11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 & Συνάντηση Εργασίας (Workshop) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS - SEVESO