Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

  • Κόκκοι και υλικά εδαφοκάλυψης σε γήπεδα αθλοπαιδιών και παιδικές χαρές

Κατατέθηκε φάκελος περιορισμού από τις Κάτω Χώρες. Συνιστούν τη μείωση του συνδυαστικού ορίου συγκέντρωσης των εν λόγω οκτώ ΠΑΥ που απαντούν σε θρυμματισμένα υπολείμματα καουτσούκ και υλικά εδαφοκάλυψης που χρησιμοποιούνται σε γήπεδα αθλοπαιδιών συνθετικού τάπητα, παιδικές χαρές και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, στα 17 mg/kg.Τα ισχύοντα όρια συγκέντρωσης σε προϊόντα που διατίθενται στο ευρύ κοινό έχουν καθοριστεί στα 100 mg/kg για δύο από τους ΠΑΥ (BaP και DBAhA) και στα 1 000 mg/kg για τους υπόλοιπους έξι ΠΑΥ (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

  • Μελάνια τατουάζ και μόνιμο μακιγιάζ.
     

Τα μελάνια τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στα ζώα ή στους ανθρώπους.

Τον Οκτώβριο του 2017, ο ECHA υπέβαλε στην επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων («RAC») και στην επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης («SEAC») πρόταση περιορισμού στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εν λόγω ουσιών. Η ανάλυση του ECHA βασίστηκε σε προηγούμενες εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

  • Μικροπλαστικά.

Τα μικροπλαστικά είναι πολύ μικρά σωματίδια πλαστικού υλικού (συνήθως μικρότερα από 5 mm). Όταν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτούν από ζώα, π.χ. από ψάρια και οστρακοειδή, και να καταλήξουν στο πιάτο των καταναλωτών. Με αφορμή τις ανησυχίες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η Ε. Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) να αξιολογήσει τα επιστημονικά στοιχεία για τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τα μικροπλαστικά που προστίθενται σκόπιμα σε κάθε είδους προϊόντα, στο πλαίσιο του κανονισμού REACH για τον περιορισμό των ουσιών.

 

https://echa.europa.eu/el/hot-topics