Ηλεκτρονικές Πληρωμές

 

 

Ανακοίνωση 30-07-2015:

Θέση σε παραγωγική λειτουργία του τμήματος των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ICISnet, που αφορά στις πληρωμές οφειλών προς τα Δικαστικά Τμήματα των Τελωνείων

Με σκοπό τη διευκόλυνση και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, η  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έθεσε ήδη από τις 08.07.2015 σε παραγωγική λειτουργία το τμήμα των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ICISnet, που αφορά στις πληρωμές οφειλών προς τα Δικαστικά Τμήματα των Τελωνείων.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που έχουν σχετικές οφειλές προερχόμενες από βεβαιωμένα πρόστιμα, συμπληρωματικές βεβαιώσεις ή ρυθμισμένες οφειλές, θα απευθύνονται στα Δικαστικά Τμήματα των Τελωνείων, όπου θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για ηλεκτρονική πληρωμή των οφειλών τους, προκειμένου ο υπάλληλος να αποστείλει ηλεκτρονικά τη σχετική εντολή πληρωμής. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ICISnet, θα εισέρχεται στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ώστε να δημιουργήσει την ταυτότητα πληρωμής για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (τηλ 213133 2847 και 2431), ενώ οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη των Τελωνείων ( www.icisnet.gr ).

 

Οδηγίες Είσπραξης νόμιμου τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από το Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων.

 

1

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις