Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Οι οικονομικοί φορείς που παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή διαθέτουν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας:

  1. εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών και
  2. καταχωρούν τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία, των εν λόγω προϊόντων,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 (Β' 6317) και A.1077/19-05-2023 (Β' 3469) κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Οδηγίες Χρήσης

Για θέματα υποστήριξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο 
τηλ.: (+30) 213 162 1000 (ώρες λειτουργίας: εργάσιμες ημέρες 07:30 - 17:00)

ή μέσω της φόρμας υποβολής Ερωτημάτων προς ΑΑΔΕ της ενότητας myAADE των πιστοποιημένων χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Ενημέρωση - Δοκιμαστικές υποβολές στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)
Προδιαγραφές Μηνυμάτων

Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify) 

Οι προδιαγραφές των XML μηνυμάτων (XSD αρχεία) δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο μας για να μπορέσουν όσοι συναλλασσόμενοι το επιθυμούν να αναπτύξουν σχετικά πληροφοριακά συστήματα παραγωγής των σχετικών μηνυμάτων (Στο συγκεντρωτικό zip αρχείο περιέχεται και το αρχείο των προδιαγραφών κάθε έκδοσης)

- The XML messages specifications (XSD files) are currently available only in the Greek pages section

 

Τρέχουσες

Παλαιότερες

Μελλοντικές