ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βήμα 13

Φοίτηση στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε.

• Οι 548 νέοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε, φοιτούν υποχρεωτικά στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., πριν την τοποθέτησή τους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. 

• Για την εκπαίδευσή τους θα υπάρξουν δυο εκπαιδευτικές σειρές. Η κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα της κάθε εκπαιδευτικής σειράς θα γίνει από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.

• Η εκπαίδευση πραγματοποιείται χωριστά για τους εφοριακούς και χωριστά για τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η οποία είναι κατανεμημένη σε διαδοχικά στάδια.

Στο πρώτο στάδιο παρέχονται βασικές γνώσεις των φορολογικών και τελωνειακών αντικειμένων και ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση σε αυτά.

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η θεωρητική κατάρτιση στους τομείς εξειδίκευσης του εφοριακού και τελωνειακού κλάδου αντίστοιχα και ολοκληρώνεται με τη σχετική πρακτική εκπαίδευση.

 

 

Βήμα 14

Δήλωση προτίμησης υπηρεσίας πρακτικής εκπαίδευσης

Οι νέοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. δήλωση προτίμησης για την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, τόσο του σταδίου της γενικής εκπαίδευσης (α’ πρακτική) όσο και του σταδίου της εξειδίκευσης (β’ πρακτική).

Η δήλωσή τους αυτή δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και θα γίνει:

α) τις πρώτες μέρες της φοίτησης στην Ακαδημία, για την α’ πρακτική

β) εντός εύλογης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί αργότερα, για τη β’ πρακτική.

 

Δείτε τη δήλωση προτίμησης υπηρεσίας πρακτικής εκπαίδευσης:

Βήμα 15

Δήλωση προτίμησης τομέα εξειδίκευσης

Οι νέοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. δήλωση προτίμησης για τον τομέα εξειδίκευσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Η δήλωσή τους αυτή δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και θα υποβληθεί εντός του πρώτου διμήνου της αρχικής θεωρητικής εκπαίδευσης.

 

Δείτε τη δήλωση προτίμησης τομέα εξειδίκευσης:

Βήμα 16

Πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος

i. Διάρκεια φοίτησης (ενημέρωση 02.08.2019) ΝΕΟ!!!

Η συνολική διάρκεια φοίτησης στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε. είναι 9 (εννέα) μήνες και περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων.

 

α. 1η Εκπαιδευτική Σειρά

Α΄ στάδιο θεωρητικής εκπαίδευσης

Έναρξη:            16 Σεπτεμβρίου 2019 (για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους)

Ολοκλήρωση:   8 Νοεμβρίου 2019  (για εφοριακούς υπαλλήλους)

                           15 Νοεμβρίου 2019 (για τελωνειακούς υπαλλήλους)

 

β. 2η Εκπαιδευτική Σειρά

Α΄ στάδιο θεωρητικής εκπαίδευσης

Έναρξη:             18 Νοεμβρίου 2019 (για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους)

Ολοκλήρωση:    Μεταξύ 15-17 Ιανουαρίου 2020 (για εφοριακούς υπαλλήλους)

                          Μεταξύ 22-24 Ιανουαρίου 2020 (για τελωνειακούς υπαλλήλους)

 

ii. Τόπος διεξαγωγής

Τα θεωρητικά μέρη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα διεξαχθούν μόνο στην Αθήνα, και συγκεκριμένα σε κτίριο στην οδό Μαρίνου Αντύπα 86-88, στην Ηλιούπολη.

Η πρακτική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής ή της περιφέρειας του τόπου διορισμού ή της περιφέρειας του τόπου κατοικίας των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με την επιλογή τους.
 

iii. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

Η θεωρητική εκπαίδευση διεξάγεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.

Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας υλοποίησής της.

 

iv. Απουσίες

Ο υπάλληλος μπορεί να απουσιάσει μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας και στα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό φοίτησης της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.

 

v. Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτου σταδίου θεωρητικής εκπαίδευσης (ενημέρωση 02.08.2019) ΝΕΟ!!!

 

Θεματικές ενότητες:

α. Για εφοριακούς υπαλλήλους:

 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Φ.Π.Α και Τέλη Χαρτοσήμου
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
 • Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
 • Λογιστική / Ε.Λ.Π.
 • Μερικός Επιτόπιος Έλεγχος

 

β. Για τελωνειακούς υπαλλήλους:

 • Τελωνειακές Διαδικασίες
 • Δασμολόγιο
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
 • Φ.Π.Α.
 • Τελωνειακός Έλεγχος και Ανάλυση Κινδύνου
 • Διαχείριση Δημοσίου Υλικού
 • Management Τελωνείων
 • Πληροφοριακό Σύστημα ICISNet.

 

vi. Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο οι νέοι υπάλληλοι να διαθέτουν κατάλληλο μέσο πρόσβασης σε αυτή (tablet, φορητό υπολογιστή, κτλ).

 

Οδηγίες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα θα δοθούν στους νέους υπαλλήλους κατά την άφιξή τους στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.

 

vii. Αξιολόγηση νέων υπαλλήλων κατά τη φοίτησή τους

Οι νέοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους θα αξιολογούνται μέσω γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και μέσω της έκθεσης του υπευθύνου πρακτικής.

 

viii. Εγκαταστάσεις Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Η Ακαδημία στεγάζεται σε κτίριο στην οδό  Μαρίνου Αντύπα 86-88, στην Ηλιούπολη.