ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βήμα 17

Αίτηση προτίμησης υπηρεσίας τοποθέτησης

Οι νέοι υπάλληλοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για την Υπηρεσία που επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. (γραφείο 704).

Η υποβολή της δήλωσης προτίμησης θα γίνει κατά τη διάρκεια του 2ου εξειδικευμένου θεωρητικού εκπαιδευτικού προγράμματος στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και πριν τη συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

Βήμα 18

Υπηρεσία τοποθέτησης

Ο υπάλληλος οφείλει να προσέλθει στην υπηρεσία της τελικής τοποθέτησής του, αμέσως μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί και θα κοινοποιηθεί υπηρεσιακά, σε εύλογο χρονικό διάστημα.