Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. e-Παράβολο (Ενημέρωση 29-03-2018)
 2. VAT Refund Applications (Ενημέρωση 25-01-2017)
 3. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε. (Ενημέρωση 25-01-2017)
 4. Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (Ενημέρωση 31-01-2018)
 5. Αλλαγή ΚΑΔ (Ενημέρωση 12-07-2017)
 6. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου (Ενημέρωση 25-01-2017)
 7. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 8. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 9. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων (Ενημέρωση 25-01-2017)
 10. Ασφάλεια Δεδομένων (Ενημέρωση 20-04-2018)
 11. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 23-03-2018)
 12. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 13. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 13-04-2018)
 14. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 15. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 29-03-2018)
 16. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 17. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας (Ενημέρωση 24-05-2018)
 18. Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής (Ενημέρωση 22-06-2018)
 19. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 29-03-2017)
 20. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 31-05-2018)
 21. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) (Ενημέρωση 16-05-2018)
 22. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε3) (Ενημέρωση 21-06-2018)
 23. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Ενημέρωση 15-03-2018).
 24. Δημόσιες Κληρώσεις (Ενημέρωση 21-12-2017)
 25. Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (Ενημέρωση 30-04-2018)
 26. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 12-01-2017)
 27. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 28. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) (Ενημέρωση 26-04-2017)
 29. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 31-03-2017)
 30. Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) (Ενημέρωση 19-12-2017)
 31. Ενδικοφανείς Προσφυγές (Ενημέρωση 08-05-2018)
 32. Έντυπο Ε5 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 33. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο (Ενημέρωση 29-03-2017)
 34. Έντυπο Ν (Ενημέρωση 21-06-2018)
 35. Έντυπο Φ01.010 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 36. Έντυπο Φ01.012 (Ενημέρωση 07-06-2017)
 37. Έντυπο Φ01.013 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 38. Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (Ενημέρωση 29-12-2017)
 39. Μισθωτήρια Ακινήτων (Ενημέρωση 07-02-2017)
 40. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις (Ενημέρωση 05-04-2017)
 41. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου  (Ενημέρωση 06-04-2017)
 42. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ενημέρωση 07-02-2017)
 43. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ενημέρωση 07-02-2017)
 44. Οριστική ΦΜΥ  (Ενημέρωση 17-05-2017)
 45. Παλαιός χρήστης TAXISnet (Ενημέρωση 30-01-2017)
 46. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις (Ενημέρωση 15-03-2018)
 47. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Ενημέρωση 15-03-2018)
 48. Πιστοποίηση Λογιστές (Ενημέρωση 15-03-2018)
 49. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 50. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 51. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 52. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013) (Ενημέρωση 05-04-2017)
 53. Τέλη Κυκλοφορίας  (Ενημέρωση 07-02-2017)
 54. Τρόποι πληρωμής Δημοσίων Εσόδων (Ενημέρωση 27-04-2018)
 55. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών (Ενημέρωση 30-01-2017)
 56. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11 (Ενημέρωση 03-04-2017)
 57. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 58. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών (Ενημέρωση 09-02-2017)
 59. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (Ενημέρωση 30-01-2017)