Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. Country-By- Country Reporting (Ενημέρωση 26-09-2018)
 2. e-Παράβολο (Ενημέρωση 29-03-2018)
 3. VAT Refund Applications (Ενημέρωση 25-01-2017)
 4. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε. (Ενημέρωση 25-01-2017)
 5. Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών (Ενημέρωση 31-01-2018)
 6. Αλλαγή ΚΑΔ (Ενημέρωση 12-07-2017)
 7. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου (Ενημέρωση 25-01-2017)
 8. Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων  (Ενημέρωση 12-07-2018)
 9. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας(Ενημέρωση 25-01-2017)
 10. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 11. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων (Ενημέρωση 25-01-2017)
 12. Ασφάλεια Δεδομένων (Ενημέρωση 20-04-2018)
 13. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 23-03-2018)
 14. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 15. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 13-04-2018)
 16. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 17. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017 (Ενημέρωση 29-03-2018)
 18. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2016 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 19. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Ενημέρωση 23-10-2018).
 20. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  (Ενημέρωση 24-05-2018)
 21. Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής(Ενημέρωση 22-06-2018)
 22. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 29-03-2017)
 23. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 31-05-2018)
 24. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) (Ενημέρωση 16-05-2018)
 25. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε3) (Ενημέρωση 16-05-2018)
 26. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Ενημέρωση 15-10-2018).
 27. Δημόσιες Κληρώσεις (Ενημέρωση 21-12-2017)
 28. Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (Ενημέρωση 30-04-2018)
 29. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 12-01-2017)
 30. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 31. Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης  (Ενημέρωση 09-07-2018)
 32. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) (Ενημέρωση 26-04-2017)
 33. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 31-03-2017)
 34. Έκθεση ανά Χώρα (Country-By-Country Reporting) (Ενημέρωση 19-12-2017)
 35. Ενδικοφανείς Προσφυγές (Ενημέρωση 08-05-2018)
 36. Έντυπο Ε5 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 37. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο (Ενημέρωση 29-03-2017)
 38. Έντυπο Ν (Ενημέρωση 14-06-2018)
 39. Έντυπο Φ01.010 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 40. Έντυπο Φ01.012 (Ενημέρωση 07-06-2017)
 41. Έντυπο Φ01.013 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 42. Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (Ενημέρωση 29-12-2017)
 43. Μητρώο Πλοίων (Ενημέρωση 20-11-2018)
 44. Μισθωτήρια Ακινήτων (Ενημέρωση 07-02-2017)
 45. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις (Ενημέρωση 05-04-2017)
 46. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου  (Ενημέρωση 06-04-2017)
 47. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ενημέρωση 07-02-2017)
 48. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ενημέρωση 07-02-2017)
 49. Οριστική ΦΜΥ  (Ενημέρωση 17-05-2017)
 50. Παλαιός χρήστης TAXISnet (Ενημέρωση 30-01-2017)
 51. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις (Ενημέρωση 15-03-2018)
 52. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Ενημέρωση 15-03-2018)
 53. Πιστοποίηση Λογιστές (Ενημέρωση 26-06-2018)
 54. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 55. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 56. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 57. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013) (Ενημέρωση 05-04-2017)
 58. Τέλη Κυκλοφορίας  (Ενημέρωση 07-02-2017)
 59. Τρόποι πληρωμής Δημοσίων Εσόδων (Ενημέρωση 27-04-2018)
 60. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών (Ενημέρωση 30-01-2017)
 61. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11 (Ενημέρωση 03-04-2017)
 62. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 63. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών (Ενημέρωση 09-02-2017)
 64. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (Ενημέρωση 30-01-2017)