Έκδοση v.1.4.0 – τι περιλαμβάνει:

  1. Tax FreeΠαραστατικά.
            - Προσθήκη Εκτός του αριθμού διαβατηρίου και Χώρα έκδοσης διαβατηρίο.
            - Στα Tax Free  παραστατικά – το πιστωτικό παραστατικό λιανικής  να μπορεί να συσχετιστεί
              με στοιχείο λιανικής 11.*
  2. Στο  παραστατικό 8.1 (ενοίκιο - έσοδο)  επιτρέπονται  «κρατήσεις».
  3. Δυνατότητα διαβίβασης γραμμών  τέλη με Φ.Π.Α.  και φόροι με Φ.Π.Α.  στα παραστατικά 6.1 και  6.2.