Αδειοδοτημένα λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

a

Ακολουθεί λίστα των λογισμικών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ).

 
Αδειοδοτημένος κατά Α.1158/2023
EPSILONDIGITAL
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_104Epsilon Net_001_EPSILONDIGITAL_V1_31072020
Ημερ. αδειοδότησης: 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Epsilon net AE
 
MYDATA CONNECT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_103Impact_001_myDATA connect_V1_31072020
Ημερ. αδειοδότησης: 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  INFORMATION SYSTEMS IMPACT AE
 
SoftOne EINVOICΙNG
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_101Softone_001_EINVOICΙNG_V1_31072020
Ημερ. αδειοδότησης: 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Softone technologies Α.Ε.
 
Entersoft e-Invoicing 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_102Entersoft_001_Paperless e-Invoicing_V1_31072020
Ημερ. αδειοδότησης: 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Entersoft ΑΕ

 
Oxygen-Pelatologio
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_11_106Cloud Services _001_ Oxygen-Pelatologio _V1_18112020
Ημερ. αδειοδότησης: 18/11/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Cloud Services IKE
 
timologisi.online
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_11_105Novus Conceptus _001_ timologisi.online _V1_18112020
Ημερ. αδειοδότησης: 18/11/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  NOVUS CONCEPTUS ΟΕ
 
Primer MyData
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_01_107 Primer Software ΙΚΕ_001_Primer MyData_V1_21012021
Ημερ. αδειοδότησης: 21/01/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Primer Software ΙΚΕ
  Ημερ. αδειοδότησης: 06/02/2024
Meg myData 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_09_108ILYDA_001_Meg myData_V1_08092021
Ημερ. αδειοδότησης: 08/09/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 
PROSVASISGO eInvoicing
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_11_109Prosvasis_001_ PROSVASISGO eInvoicing_V1_15112021
Ημερ. αδειοδότησης: 15/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: PROSVASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ
 
MAT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_11_110MAT_001_ MATRapidSign_V1_29112021
Ημερ. αδειοδότησης: 29/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: MAT AΕ 
 
SIMPLY
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_11_111Simply_001_ Simply_V1_29112021
Ημερ. αδειοδότησης: 29/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: SIMPLY SERVICES IKE
 
KAPPA DEVELOPMENT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2021_12_112Kappa Development_001_ eskap_V1_10122021
Ημερ. αδειοδότησης: 10/12/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: KAPPA DEVELOPMENT Ο.Ε.
 
FREEEXTRA I K E
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2023_05_113SBZ IKE_001_EMDI_V1_18052023
Ημερ. αδειοδότησης: 18/5/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: SBZ Ι Κ Ε
 
ONESYS IT SOLUTIONS
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2023_07_114ONESYS_001_ONESIGN_V1_07072023
Ημερ. αδειοδότησης: 7/7/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: ONESYS Ι Κ Ε
 
ORIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2023_07_115ORIAN_001_Orian MyInvoices_V1_07072023
Ημερ. αδειοδότησης: 7/7/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: ORIAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α
 
ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε.
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2023_07_116TESAE_001_Pegasus e-invoicing_V1_14072023
Ημερ. αδειοδότησης: 14/7/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Α
 
Karpodinis Software ΑΕ
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2023_10_117Karpodinis Software_001_Cloud CRM_V1_13102023
Ημερ. αδειοδότησης: 13/10/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: Karpodinis Software ΑΕ
 
Information systems IMPACT Μον. AE
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2023_10_103Impact_002_Impact eInvoicing_V1_24102023
Ημερ. αδειοδότησης: 24/10/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: einvoiving.gr
 
ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2023_12_118Tsoukakis IKE_001_Cloud T_V1_07122023
Ημερ. αδειοδότησης: 7/12/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: Cloud T (https://cloudt.gr/)
 
Πάροχος Λύσεων Πληροφορικής Α.Ε.
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ:  2024_01_119Parochos IT SA_001_Parochos Online_V1_05012024
Ημερ. αδειοδότησης: 5/1/2024
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: Πάροχος Λύσεων Πληροφορικής Α.Ε. (parochos.gr)
 

a