Αδειοδοτημένα λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

a

Ακολουθεί λίστα των λογισμικών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ).

 

•    EPSILONDIGITAL
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_104Epsilon Net_001_EPSILONDIGITAL_V1_31072020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Epsilon net AE


•    MYDATA CONNECT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_103Impact_001_myDATA connect_V1_31072020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  INFORMATION SYSTEMS IMPACT AE

 

•    SoftOne EINVOICΙNG
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2020_07_101Softone_001_EINVOICΙNG_V1_31072020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Softone technologies Α.Ε.
 

•    Retail Link Paperless e-Invoicing
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_102Retail Link_001_Paperless e-Invoicing_V1_31072020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Retail link AE μέλος του ομίλου Entersoft
 

•    Oxygen-Pelatologio
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_11_106Cloud Services _001_ Oxygen-Pelatologio _V1_18112020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 18/11/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Cloud Services IKE


•    timologisi.online
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2020_11_105Novus Conceptus _001_ timologisi.online _V1_18112020
Ημερομηνία αδειοδότησης : 18/11/2020
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  NOVUS CONCEPTUS ΟΕ
 

•    Primer MyData
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_01_107 Primer Software ΙΚΕ_001_Primer MyData_V1_21012021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 21/01/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Primer Software ΙΚΕ
 

•     Meg myData 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_09_108ILYDA_001_Meg myData_V1_08092021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 08/09/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.


•     PROSVASISGO eInvoicing
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_11_109Prosvasis_001_ PROSVASISGO eInvoicing_V1_15112021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 15/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: PROSVASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ


•     MAT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_11_110MAT_001_ MATRapidSign_V1_29112021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 29/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: MAT AΕ 


•     SIMPLY
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_11_111Simply_001_ Simply_V1_29112021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 29/11/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: SIMPLY SERVICES IKE
 

•     KAPPA DEVELOPMENT
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_12_112Kappa Development_001_ eskap_V1_10122021
Ημερομηνία αδειοδότησης : 10/12/2021
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: KAPPA DEVELOPMENT Ο.Ε.
 

•     FREEEXTRA I K E
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2023_05_113SBZ IKE_001_EMDI_V1_18052023
Ημερομηνία αδειοδότησης : 18/5/2023
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ: SBZ Ι Κ Ε

 

a