ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 01/01/2014)

Από την υπηρεσία αυτή μπορεί να γίνει η υποβολή καταστάσεων (πελατών – προμηθευτών) φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών μέσω φόρμας ή με αποστολή αρχείου.

  • Για τροποποίηση ή και διαγραφή λανθασμένων εγγραφών μέσα από την εφαρμογή (μέσω φόρμας), διαβάστε την ερώτηση 12 στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις.
    (Ενημέρωση εφαρμογής ΜΥΦ 22/09/2016):

1. Στην κατηγορία «Δαπάνες» υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων.
2. Στην κατηγορία «Συγκεντρωτικές Εξόδων» επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος «ναι», υπόχρεος «όχι».

Προθεσμίες
Εγχειρίδιο χρήσης