Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) οικ. Έτους 2014.

Προθεσμίες

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Προγράμματα και οδηγίες

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή δημιουργίας επισυναπτόμενου αρχείου της οριστικής δήλωσης Ε20 οικ.έτους 2014. (Πρόκειται για την ίδια εφαρμογή των βεβαιώσεων αποδοχών, συνεπώς αφού ανοίξετε την εφαρμογή πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα». Το αρχείο που θα υποβάλετε ΔΕΝ πρέπει να είναι συμπιεσμένο).