Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) οικ. Έτους 2014.

Προθεσμίες

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Προγράμματα και Οδηγίες

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή δημιουργίας επισυναπτόμενου αρχείου της οριστικής δήλωσης Ε21 οικ.έτους 2014. (Πρόκειται για την ίδια εφαρμογή των βεβαιώσεων αποδοχών, συνεπώς αφού ανοίξετε την εφαρμογή πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις». Το αρχείο που θα υποβάλετε ΔΕΝ πρέπει να είναι συμπιεσμένο).