Παλαιός χρήστης TAXISnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε εάν είστε παλαιός χρήστης TAXISnet και χρειάζεται να παραλάβετε κλειδάριθμο από Δ.Ο.Υ.

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα-βήμα
  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Επιλέγω «Αναζήτηση»
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις