Δημοσιοποίηση παραβατών αναφορικά με νοθεία καυσίμων
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Διεύθυνση Απόφαση Ποσότητα νοθευμένων καυσίμων Είδος παράβασης Διάρκεια σφράγισης της επιχείρησης σε ημέρες
ENERGY FUELS E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 3, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300 11582/20-07-2022 2.808 ΛΙΤΡΑ Δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RΟΝ μη κανονικό νοθευμένο σε ποσοστό 47% περίπου με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη. 20/07/2022 - 29/07/2022
ΛΟΥΛΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 48, Τ.Κ. 55535 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10834/05-07-2022 620 ΛΙΤΡΑ Δείγμα μη κανονικό – νοθευμένο σε ποσοστό περίπου 17%. 06/07/2022 - 15/07/2022
XTRA POWER E.E. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 462Α, ΤΚ 18451, ΝΙΚΑΙΑ
17738/05-07-2022 1964,73 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER Κατοχή διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων 10 (ΔΕΚΑ) ΗΜΕΡΕΣ