Περιβαλλοντική εισφορά για τα πλαστικά προϊόντα

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης  της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200)

 

1

 

Προθεσμίες

Ανά τρίμηνο:

Α' τρίμηνο (01/01 έως 31/03) μέχρι 30/04

Β' τρίμηνο (01/04 έως 30/06) μέχρι 31/07

Γ' τρίμηνο (01/07 έως 30/09) μέχρι 31/10

Δ' τρίμηνο (01/10 έως 31/12) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις